[Hoàn] Trọng Sinh Chi Bất Trứ Cẩm

Trọng Sinh Chi Bất Trứ Cẩm

Tác giả: Tự Nguyên Tuệ

Edit: Kỳ Lam

Thể loại: Chủ thụ, thế thân văn,

thụ tự hủy dung ngược tra công, HE

Văn án

Ngôi thứ nhất chủ thụ, thụ tương đối tàn nhẫn. Sau khi trọng sinh mệt mỏi không muốn yêu nữa, không muốn làm thế thân cho người khác nên tự mình huỷ dung cùng tra công một đao cắt đứt.

Không có bàn tay vàng.

Chú ý:

Bản edit từ bản raw mà ra, mặc dù đã cố gắng Việt hóa nhưng chỉ đúng được 70-80%. Không cam đoan gì nhé.

Truyện này tui đã đọc hết, thấy thích quá nên vác về làm. Tất cả chỉ vì thích cái sự quả quyết của bạn thụ khi tự tay rạch hai phát lên mặt (đau bỏ mọe ra). Tiến độ thì đại khái 1 tuần 2 chương vì giờ đi làm không có time lắm nhưng mà sẽ cố gắng hu hu. Lại quy tắc cũ, vì truyện làm chui nên KHÔNG RE-UP NHÉ, thích dẫn link thì nói 1 câu với tớ. Mọi người lớn cả rồi mà ^_^

Link đọc Wattpad

Tiết tử

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |

| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |

| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |

| Chung chương |

***

Advertisements